Nowości:

Przewodnik miejski

Przewodnik turystyczny ma wiele zadań, które ma obowiązek wypełniać sumiennie, z poświeceniem, a przede wszystkim zadbać o wędrowców oraz opiekować się nimi, podczas zwiedzania tras. Zawód jakim jest przewodnik, podzielić wolno na kilka podgrup, którymi między innymi są: przewodnik górski, jaki określony jest dla pewnych obszarów górskich, pilot miejski, dla poszczególnych miast, i przewodnik terenowy, jaki zajmuje się oprowadzaniem turystów po danych województwach, bądź także wytyczonych regionach geograficznych – zapraszamy na Wycieczki fakultatywne. Do newralgicznych zadań przewodników turystycznych wolno w związku z tym zaliczyć przede wszystkim kompetentne udzielenie informacji o kraju, miejscach które odwiedzają turyści, obszarach, a również o obiektach turystycznych, jakie napotykają oni na swej drodze. Pomocniczym jego obowiązkiem jest fakt, nauki poszanowania przyrody, oraz przekazanie wiadomości w zakresie mijanego krajobrazu, rzeźby geologicznej lub także cech jakie on ma i jego historii. Nadzwyczaj istotne jest też to by umiał on udzielić pomocy grupie wędrowców jaka z nim podąża.

Teksty: